شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
اطلاعیه مهم ............... پیرو اطلاعیه معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی ................ حوزه مدیریت دانشجویی از کلیه خدمات دانشجویی از تاریخ 99/09/01 لغايت 99/09/12 تعطیل می باشد.


ورودی رستوران زیتون


نمای بیرونی رستوران زیتون


نمای داخلی رستوران زیتون


رستوران آزاد زيتون


رستوران آزاد زيتون


رستوران آزاد زيتون


رستوران آزاد زيتون


رستوران آزاد زيتون


رستوران آزاد زيتون
   
تمامي حقوق مادي و معنوي براي معاونت دانشجویی دانشگاه سمنان محفوظ است.
.Copyright  © 2020 Semnan University  stu.semnan.ac.ir  All rights reserved