شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
اطلاعیه مهم ............... پیرو اطلاعیه معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی ................ حوزه مدیریت دانشجویی از کلیه خدمات دانشجویی از تاریخ 99/09/01 لغايت 99/09/12 تعطیل می باشد.


هفت سين خوابگاهي (9)


هفته خوابگاه ها (18)


خوابگاه فرزانگان (7)


خوابگاه فرهیختگان (4)


امکانات ورزشی خوابگاه خواهران (7)


امکانات ورزشی خوابگاه برادران (2)


خوابگاه (6)
     
تمامي حقوق مادي و معنوي براي معاونت دانشجویی دانشگاه سمنان محفوظ است.
.Copyright  © 2020 Semnan University  stu.semnan.ac.ir  All rights reserved