شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
اطلاعیه مهم ............... پیرو اطلاعیه معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی ................ حوزه مدیریت دانشجویی از کلیه خدمات دانشجویی از تاریخ 99/09/01 لغايت 99/09/12 تعطیل می باشد.


طرح پایش سلامت


طرح پایش سلامت


همایش دوچرخه سواری با هدف مبارزه با ایدز سال 92


همایش دوچرخه سواری با هدف مبارزه با ایدز سال 92


طرح پایش سلامت


ساختمان مرکز بهداشت و سلامت


ساختمان مرکز بهداشت و سلامت


مرکز بهداشت و سلامت


مرکز بهداشت و سلامت


مرکز بهداشت و سلامت


مرکز بهداشت و سلامت


مرکز بهداشت و سلامت


ساختمان مرکز بهداشت و سلامت


همایش پیاده روی اساتید و کارکنان همزمان با هفته سلامت


همایش پیاده روی اساتید و کارکنان همزمان با هفته سلامت


همایش پیاده روی اساتید و کارکنان همزمان با هفته سلامت


همایش پیاده روی اساتید و کارکنان همزمان با هفته سلامت


اندازه گیری قند خون در هفته سلامت


اندازه گیری قند خون در هفته سلامت


اندازه گیری قند خون در هفته سلامت


اندازه گیری قند خون در هفته سلامت


همایش پیاده روی اساتید و کارکنان همزمان با هفته سلامت


دوچرخه سواری به مناسبت هفته ملی سلامت


طرح پایش سلامت مردان


طرح پایش سلامت مردان


مركز بهداشت و درمان فعال سال1394


مركز بهداشت و درمان فعال سال1394
   
تمامي حقوق مادي و معنوي براي معاونت دانشجویی دانشگاه سمنان محفوظ است.
.Copyright  © 2020 Semnan University  stu.semnan.ac.ir  All rights reserved