خوابگاه پسران دانشگاه سمنان

خوابگاه فرهیختگان

مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه

سلف سرویس مرکزی دانشگاه سمنان

خانه فرهنگ دانشگاه سمنان

زمین چمن مصنوعی دانشگاه

واقع در مابین خوابگاه فرزانگان و فرهیختگان

آخرین اخبار دانشگاه

آخرین رویدادها
آرشیو
روز کارمند
4 شهریور روز کارمند بر کارمندان پر تلاش دانشگاه سمنان تبریک و تهنیت باد.
روز ملی دامپزشکی
14 مهر روز ملی دامپزشکی بر فعالان این عرصه گرامی باد.