خوابگاه پسران دانشگاه سمنان

خوابگاه فرهیختگان

مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه

سلف سرویس مرکزی دانشگاه سمنان

خانه فرهنگ دانشگاه سمنان

زمین چمن مصنوعی دانشگاه

واقع در مابین خوابگاه فرزانگان و فرهیختگان

آخرین اخبار دانشگاه

آخرین رویدادها
آرشیو
روز مهندس
5 اسفندماه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی گرامی باد.