لیست اخبار صفحه :1
اطلاعیه شماره دوازدهم سراهای دانشجویی

اطلاعیه شماره دوازدهم سراهای دانشجویی

قابل توجه دانشجویان پردیس فرزانگان (خواهران) دانشجویان دوره روزانه ورودی1400 پردیس فرزانگان (خواهران) که متقاضی استفاده از سرای دانشجویی می باشند،

اطلاعیه درخواست وام

اطلاعیه درخواست وام

جهت اطلاع از نحوه در خواست تمامی وامهای صندوق رفاه از تاریخ 1400/08/04 لغایت 1400/09/25 به پورتال دانشگاه سمنان - معاونت دانشجویی- مدیریت دانشجویی- اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی- انواع وامها به آدرس Stu.semnan.ac.ir مراجعه فرمایند.

خبرهای خوش صندوق رفاه برای دانشجویان
خبرهای خوش صندوق رفاه برای دانشجویان

خبرهای خوش صندوق رفاه برای دانشجویان

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان: نشست هیأت امنای صندوق رفاه در 9 مرداد برگزار و در این نشست خدمات رفاهی و مصوبات جدیدی در خصوص سنوات رفاهی، افزایش وام ها، تمهدیدات شامل حال دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ودیعه مسکن گروهی و مواردی دیگر به منظور رفاه بیشتر دانشجویان تصویب گردید.