لیست اخبار صفحه :1
دانشجویان متاهل دو برابر مجردها تسهیلات می گیرند.
رئیس صندوق رفاه وزارت علوم در دانشگاه سمنان ؛

دانشجویان متاهل دو برابر مجردها تسهیلات می گیرند.

ئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سمنان گفت: در سال تحصیلی جدید تسهیلات دانشجویی مجردها ۳۰ درصد و تسهیلات دانشجویان متاهل ۶۰ درصد افزایش یافت.

اطلاعیه پذیرش اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه پذیرش اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی

به گزارش رابط خبری معاونت دانشجویی و فرهنگی، به اطلاع می رساند؛ سراهای دانشجویی واقع در پردیس دانشگاه سمنان، طبق ضوابط ستاد ملی کرونا با شرایطی آماده پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به مرحله پایان نامه رسیده اند در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد.