لیست اخبار صفحه :1
کارگاه تخصصی ذهنیت طرحواره ای

کارگاه تخصصی ذهنیت طرحواره ای

کارگاه تخصصی ذهنیت طرحواره ای ویژه روانشناسان و درمانگران مراکز مشاوره دانشگاه‌ها و سازمان های دولتی به همت اداره مشاوره دانشگاه سمنان درحال برگزاری می باشد.

هفته ملی دیابت (۲۲ الی ۲۸ آبانماه)مراقبت دیابت، امروز بیشتر از همیشه

هفته ملی دیابت (۲۲ الی ۲۸ آبانماه)مراقبت دیابت، امروز بیشتر از همیشه

هر سال ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) به عنوان روز جهانی دیابت شناخته می‌شود. روز جهانی دیابت با هدف افزایش آگاهی درباره بیماری دیابت انتخاب شده است. فدراسیون جهانی دیابت هر سال با برگزاری یک کمپین به موضوع دیابت و افزایش آگاهی درباره این بیماری رو به رشد می‌پردازد.