مراحل درخواست وام دانشجویان روزانه

 

1) تشکیل پرونده برای دانشجویانی که برای اولین بار می خواهند وام دریافت نمایند. bp.swf.ir

2) افتتاح  شماره حساب به نام خود دانشجو در یکی از شعب بانک تجارت و اعلام به کارشناسان اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی:

31532002-31532003-31532004-31532005-31532009-31532010

3) تنظیم سند تعهد محضری: برای تهیه سند تعهد هر دانشجو با دریافت و تکمیل (  فرم تعهدنامه محضری) به همراه ضامن معتبر(شرایط ضامنین) به یکی از دفترخانه ها مراجعه نموده و سند را تنظیم نمائید.

4) پس از تنظیم سند تعهد محضری در دفترخانه نسبت به تکمیل فرم* ذیل اقدام و سند تعهد را داخل آن بارگذاری و ارسال نمائید.( تکمیل این بخش از سوی دانشجو الزامی می باشد.)

5) جهت مشاهده ثبت و یا عدم ثبت وام به پورتال دانشجویی خود مراجعه نمایید.

     * ارسال سند تعهدنامه دانشجویی( محضری )توسط دانشجو  ( با مرورگر موزیلا وارد شوید.)

 وام دانشجویان روزانه

وام تحصیلی

وام ضروری

وام مسکن

وام ودیعه مسکن متأهلی

وام تحصیلی ویژه دکتری(صندوق رفاه دانشجویان)

وام تحصیلی ویژه دکتری(بانک توسعه تعاون)

وام ضروری ویژه دکتری

وام تغذیه

وام عتبات عالیات

وام حج

وام دانشجویان ممتاز و نمونه

وام بنیاد علوی

سایر وام ها

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.