مراحل درخواست وام دانشجویان شبانه

 

1) تشکیل پرونده برای دانشجویانی که برای اولین بار می خواهند وام دریافت نمایند. bp.swf.ir

2) تنظیم سند تعهد محضری: برای تهیه سند تعهد هر دانشجو با دریافت و تکمیل  فرم تعهدنامه محضری به همراه ضامن معتبر(شرایط ضامنین) به یکی از دفترخانه ها مراجعه نموده و سند را تنظیم نمائید.

3) پس از تنظیم سند تعهد محضری در دفترخانه نسبت به تکمیل فرم* ذیل اقدام و سند تعهد را داخل آن بارگذاری و ارسال نمائید.( تکمیل این بخش از سوی دانشجو الزامی می باشد.)

     * ارسال سند تعهد محضری توسط دانشجو  ( با مرورگر موزیلا وارد شوید.)

 

 وام دانشجویان شبانه

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.