معاونت فرهنگی و اجتماعی

رویه‌ی حاکم بر کلیه‌ی برنامه‌های درخواستی از معاونت دانشجویی و فرهنگی (1397/3/6)


انجمن‌های علمی دانشجویی

آیین‌نامه‌ی انجمن‌های علمی دانشجویی

دستورالعمل اجرایی انجمن‌های علمی دانشجویی

شیوه‌نامه‌ی مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی

روال درخواست و پیگیری اجرای برنامه توسط انجمن‌های علمی دانشجویی

روال درخواست و پیگیری تشکیل انجمن‌های علمی دانشجویی

شاخص‌ها و نحوه‌ی ارزیابی و امتیازدهی به انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

نحوه ارسال آثار دوازدهمین جشنواره ملی حرکت

روند برگزاری کارگاه آموزشی

روند برگزاری سمینار علمی دانشجویی

تذکرات کلی مربوط به تمام فعالیت‌ها

اسلاید انجمن علمی دانشجویی مطلوب


کانون‌های فرهنگی و هنری

دستورالعمل اجرایی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه سمنان

آیین‌نامه برنامه‌های موسیقایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی هنری

روال درخواست و پیگیری اجرای برنامه توسط کانون‌های فرهنگی هنری

روال درخواست و پیگیری تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری


نشریات دانشگاهی

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی

روال درخواست صدور مجوز نشریه


تشکل‌های اسلامی

آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه‌ی تشکل‌های اسلامی

آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه‌ی بسیج دانشجویی

روال درخواست و پیگیری اجرای برنامه توسط بسیج و تشکل‌ها


کرسی‌های آزاداندیشی

آیین‌نامه تشکیل کرسیهای آزاداندیشی

روال درخواست و پیگیری برگزاری کرسی آزاداندیشی


بازدید علمی

فرآیند درخواست اردوها

دستوالعمل برگزاری اردوهای دانشگاهیان دانشگاه سمنان  

نکات قابل توجه در خصوص بازدیدهای علمی دانشجوی - اردوهای زیارتی - اردوهای سیاحتی


دانش‌آموختگی

دستورالعمل « آیین دانش‌آموختگی دانشگاه سمنان »

متن سوگندنامه

سرود ملی

سرود دانشگاه سمنان (فارسی)

سرود دانشگاه سمنان (سمنانی)

 

فایل ها