بسیج دانشجویی         

انجمن اسلامی دانشجویان:

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه، معرف و مبین بالاترین سطح تفکر و علم آن جامعه محسوب می‌شوند و اصول جهان‌بینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلی می‌سازند و با تربیت متفکران، دانشمندان و مدیران آینده، در جهت‌بخشیدن به حرکت‌های گوناگون فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر واقع می‌شوند. جامعه‌ی ایرانی که در انقلاب اسلامی خود با رویکردهای الهی و معنوی، جهان‌بینی و نظام ارزشی اسلام را مبنای شئون گوناگون خود قرار داد، خواهان آن است که دانشگاه‌هایی متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی خود داشته باشد تا هم بتواند در آن دانشگاه‌ها از مبانی و معیارهای خود، آگاهی و شناخت ژرف‌تری حاصل کند و هم با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها، به ترویج و تعمیم آن‌ها در کل جامعه مبادرت نماید.

بدین منظور انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان با اهداف و مسئولیت‌های ذیل‌الذکر فعالیت می‌کند:

• تلاش و کوشش جمعی به منظور حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و اشاعه‌ی فرهنگ عالیه‌ی اسلام ناب محمدی (ص) و آرمان‌های مقدس حضرت امام خمینی (ره) و شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی.

• تلاش جهت حاکمیت بخشیدن به ارزش‌های والای اسلامی و ایجاد محیطی مکتبی به ویژه در دانشگاه و مبارزه با مظاهر فساد و زدودن چهره‌های مختلف غیراسلامی و ارزش‌های غیراسلامی در راستای ایجاد دانشگاه اسلامی بر طبق ایده‌های مقام معظم رهبری.

• کمک به رشد و تقویت مکارم اخلاقی و ارتقای سطح معارف دینی، سیاسی و علمی دانشجویان.

• تلاش در جهت وحدت و هماهنگ‌شدن نیروهای مسلمان دانشگاه و حوزه و فراهم نمودن زمینه‌های مشترک هم‌فکری و هم‌کاری علمی - فرهنگی

• تلاش در جهت سازندگی جوانان و پرورش استعدادهای آن‌ها که غایت این امر، تحویل نیروهای مخلص و کارآمد به جامعه خواهد بود.

 مسئول دبیرخانه‌ی هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه سمنان:

خانم سمیه قاضی

تلفن مستقیم: 31533837-023

داخلی: 3837.