دانشجویان و خانواده های ارجمند

 جهت سهولت در برقراری ارتباط شما عزیزان با دفتر ارتقای تحصیلی و تعامل دانشگاه با خانواده، نشانی محل دفتر ، تلفن و رایانامه آمده است.

ما مشتاقانه پذیرای نظرات ارزشمند شما هستیم.

 دفتر ارتقای تحصیلی و تعامل دانشگاه با خانواده

نشانی

 سمنان- پردیس شماره 1 دانشگاه-  ضلع شرقی دانشکده علوم پایه - خانه فرهنگ- مرکز مشاوره دانشجویی، دفتر ارتقای تحصیلی و تعامل دانشگاه با خانواده

رایانامه  

taamol@mail.semnan.ac.ir

تلفن

023-31532505