فعالیت های مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه

اهم فعالیت های مرکز بهداشت و سلامت به شرح زیر می باشد.

 • اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود به طور سالیانه
 • بازدید و نظارت بر وضعیت بهداشتی خوابگاه ها و دانشکده ها
 • بازدید و نظارت دوره ای بر وضعیت بهداشتی اماکن تغذیه ای
 • ویزیت و درمان رایگان بیماران مراجعه کننده اجرای طرح پایش سلامت اساتید و کارکنان ارائه خدمات پرستاری و دارویی به صورت رایگان
 • بررسی وضعیت سلامت دانشجویان و کارکنان شرکت کننده در مسابقات ورزشی
 • بررسی پرونده های کمیسیون موارد خاص دانشجویان
 • ارائه خدمات پزشکی درمانی در ایام امتحانات و آزمون های سراسری
 • پیگیری وضعیت درمانی دانشجویان بستری در بیمارستان
 • انجام مشاوره های بهداشتی فردی و گروهی دانشجویان
 • بررسی پرونده های غیبت از امتحان دانشجویان
 • دعوت از متخصصین پوست، زنان، تغذیه و ...جهت ویزیت دانشجویان و پرسنل
 • همکاری با مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در خصوص دانشجویانی که نیاز به ارجاع به روانپزشک و حمایت های روحی دارند.
 • تهیه و توزیع بروشور ، پیامک و اطلاعیه های بهداشتی به مناسبتهای مختلف
 • همکاری در کمیته ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • برگزاری برنامه های مختلف آموزشی بصورت همایش، سخنرانی و کارگاه جهت دانشجویان ، اساتید و پرسنل به مناسبتهای مختلف مانند هفته خوابگاهها ،هفته مبارزه با ایدز ، هفته سلامت و ...
 • ارائه خدمات دندانپزشکی
 • همکاری با واحدهای مختلف دانشگاه مانند تربیت بدنی ، مشاوره و ... در اجرای برنامه های گوناگون و ارتقاء سطح فرهنگ سلامت