دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی

 

  • بر اساس قوانین صندوق رفاه، اجاره بهای هر نیمسال می بایست به صورت نقدی پرداخت شود. لذا دانشجویان گرامی جهت واریز بدهی های خود طبق لینک راهنمای مربوط به هر نیمسال نسبت به تسویه حساب بدهی خود اقدام نمایند.
  •   : تخفیف 10% شامل نفراتی می شود که در بازه زمانی مجاز، بدهی خود را پرداخت نمایند.
  •   : در صورت عدم پرداخت بدهی ها توسط دانشجو، درخواست سرای دانشجویی برای نیمسال های آینده از طرف این اداره تأیید نخواهد شد.

 

اداره سراهای دانشجویی

 

نرخ اجاره بهای سرای دانشجویی در سال تحصیلی 1402-1401 

      . نرخ ماهیانه اجاره بهاء خوابگاه های دانشجو (مجردی و متاهلی) ملکی در سال تحصیلی 1402-1401

نرخ اجاره بهای سرای دانشجویی در سال تحصیلی 1401-1400   

 

 

نرخ اجاره بهای سرای دانشجویی در سال تحصیلی 1400-1399

 

 

 

نرخ اجاره بهای سرای دانشجویی در سال تحصیلی 1399-1398 

 

 

نرخ اجاره بهای خوابگاه در سال تحصیلی 1398-1397

  

پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان https://bp.swf.ir

 

 

 راهنمای تصویری پرداخت الکترونیکی اجاره بهای سراهای دانشجویی دانشگاه

  

  • سراهای دانشجویی فرزانگان، فرهیختگان

 

دانلود فایل: راهنمای تصویری پرداخت الکترونیکی اجاره بها در سامانه پورتال دانشجویی

 

 

  • سراهای دانشجویی کوثر،دانش، فرهنگ، مینا، فضیلت، یاس مهدی شهر، صبا و پسران شهمیرزاد

 

دانلود فایل: راهنمای تصویری پرداخت الکترونیکی اجاره بها در سیستم جامع دانشگاهی گلستان