همیار دانشجویی

 به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور دانشجویی، فرهنگی، فوق برنامه، اداری ، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آئین نامه استفاده از کار دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تنظیم و تدوین گردیده است که مختصراً برخی مفاد آن به شرح ذیل ارائه می شود.  

  •   حداکثر زمان استفاده از تسهیلات دانشجویی هر دانشجو 80 ساعت و حداقل آن 60 ساعت در ماه می باشد.
  • کمک هزینه دانشجویانی که در زمینه امورآموزشی و پژوهشی به کار اشتغال دارند درصورت داشتن میانگین کل بیش از 17 برای رشته های علوم انسانی، هنر و کشاورزی و میانگین کل بیش از 16 برای رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه، به میزان 20% حق الزحمه مندرج در جدول افزایش می یابد.
  • تاریخ شروع و خاتمه تسهیلات دانشجوئی ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی می باشد.
  • گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دوره کاردانی،کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای

تبـصـره 1: برای دانشجویان مقاطع دیگر شرط گذراندن یک نیمسال مفروض نمی باشد.

شرایط لازم برای اشتغال به کار دانشجویان

  •  اعلام نیاز و تشخیص واحد بکار گیرنده
  •  داشتن صلاحیتهای عمومی به تشخیص معاونت دانشجویی
  •  نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های زندگی به تائید معاونت دانشجویی

تذکر 1 : در صورت عدم رضایت واحد مربوط و یا رفع نیاز، به کار دانشجو خاتمه داده می شود.

تذکر 2 : اجرای مفاد این آئین نامه هیچگونه تعهد استخدامی برای مراکز آموزش عالی در قبال دانشجو ایجاد نخواهد کرد.

تذکر 3 : پرداخت حق الزحمه کار دانشجویی با ارسال گواهی انجام کار و ذکر مشخصات کامل دانشجو به حساب نامبردگان واریز می گردد.

 دانشجویان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ارائه تقاضای کار دانشجویی می توانند به کارشناس امور آموزشی و دانشجویی دانشکده خود مراجعه نمایند.

 

نام و نام خانوادگی:

سیده کلثوم معصومی
عنوان پست سازمانی: کارشناس امور کار دانشجویی
آدرس: پردیس شماره 1 دانشگاه- ضلع شمالی تالار امیرکبیر-  ساختمان مدیریت اموردانشجویی- اتاق5
شماره تلفن و دورنگار: 02331532006