معرفی کارشناس شورای صنفی

 

نام و نام خانوادگی:

لیلا رضایی
عنوان پست سازمانی: کارشناس شورای صنفی
آدرس: پردیس شماره 1 دانشگاه- ضلع شمالی تالار امیرکبیر-  ساختمان مدیریت اموردانشجویی- اتاق11
شماره تلفن و دورنگار: 02331532008