مدارک لازم جهت صدور گذرنامه:

1-     تائید مدارک تحصیلی دوره دبیرستان (دیپلم، پیش دانشگاهی+ ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی) توسط آموزش و پرورش شهرستان و استان.

2-      گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه.

3-      شش قطعه عکس 4×3

4-      برگ خروج سه ماه اتباع