مجمع اسلامی دانشجویان:

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هر جامعه، معرف و مبین بالاترین سطح تفکر و علم آن جامعه محسوب می‌شوند و اصول جهان‌بینی و نظام اعتقادی و ارزشی جامعه را در خود متجلی می‌سازند و با تربیت متفکران، دانشمندان و مدیران آینده، در جهت‌بخشیدن به حرکت‌های گوناگون فکری، اعتقادی، فرهنگی و سیاسی جامعه مؤثر واقع می‌شوند. جامعه‌ی ایرانی که در انقلاب اسلامی خود با رویکردهای الهی و معنوی، جهان‌بینی و نظام ارزشی اسلام را مبنای شئون گوناگون خود قرار داد، خواهان آن است که دانشگاه‌هایی متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی خود داشته باشد تا هم بتواند در آن دانشگاه‌ها از مبانی و معیارهای خود، آگاهی و شناخت ژرف‌تری حاصل کند و هم با تربیت متفکران و مدیران بر وفق آن مبانی و معیارها، به ترویج و تعمیم آن‌ها در کل جامعه مبادرت نماید.

 

بدین منظور مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان متشکل از نیروهای داوطلب و معتقد به اسلام و پایبند به قانون اساسی می‌باشد که به منظور ایجاد تشکل اسلامی بین دانشجویان و تداوم آن و بالابردن زمینه‌های مشترک دانشجویان و هماهنگی و جهت‌دهی به فعالیت‌ها و تلاش‌های دسته‌جمعی در راستای آرمان‌های انقلاب اسلامی (آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، معنویت، اخلاق) تشکیل و با شخصیت حقوقی مستقل فعالیت می‌کند.

مسئول دبیرخانه‌ی هیأت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه سمنان:

خانم سمیه قاضی

تلفن مستقیم: 31533837-023

داخلی: 3837