مراحل اخذ گذرنامه و ویزای تحصیلی دانشجویان غیرایرانی

 

1-    اخذ نامه پذیرش از دانشگاه و مراجعه به اداره اتباع خارجی استانداری محل سکونت جهت ابطال کارت هویت و دریافت مفاصا حساب (کاربرگ شماره یک).

2-   ارائه نامه اداره اتباع استانداری محل سکونت به دانشگاه درخصوص ابطال کارت موقت و مفاصا حساب (کاربرگ شماره دو یا سه).

3-     ثبت نام در سامانه saorg.ir  (سامانه درخواست تحصیلی متقاضیان غیرایرانی) و دریافت کد رهگیری.

4-    مراجعه به دانشگاه جهت تکمیل ثبت نام و احراز صلاحیت علمی متقاضیان.

5-     اخذ نامه از اداره امورکنسولی دانشگاه پس از احراز صلاحیت علمی و مراجعه به سازمان امور دانشجویان به منظور هماهنگی با وزرات امور خارجه جهت اخذ گذرنامه و روادید تحصیلی (کاربرگ شماره چهار).

تذکر: کلیه متقاضیان تحصیل ورودی آزمون های سراسری که فاقد گذرنامه می باشند پذیرش اولیه شده و از آنها در اولین نیمسال تحصیلی ثبت نام مشروط به عمل می­آید. بدیهی است پس از انجام مراحل فوق و انجام تشریفات قانونی، صدور گذرنامه و خروج از کشور و اخذ روادید و اقامت تحصیلی در نیمسال بعدی از دانشجو ثبت نام قطعی به عمل خواهد آمد و ادامه تحصیل دانشجو منوط به اخذ اقامت تحصیلی می باشد.

6-    معرفی دانشجو توسط اموردانشجویی و بورس های وزرات خارجه به سفارت کشور متبوع جهت صدورگذرنامه و شماره ویزای تحصیلی.

7-     دانشجو پس از اخذ گذرنامه از سفارت متبوع و درخواست شماره ویزا از سازمان امور دانشجویان به منظور دریافت ویزای تحصیلی از کشور خود بایستی درخواست خروج از کشور بنماید.

8-     دانشجو پس ازخروج از کشور و اخذ ویزای تحصیلی بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه به اداره امور کنسولی مراجعه و درخواست صدور اقامت تحصیلی را تکمیل و مدارک مورد نیاز را ارائه نماید.

تذکر: جهت ثبت هویت و پاسپورت الکترونیکی به سامانه appstehran.com  مراجعه و ثبت نام نمایید.