مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه سمنان

   سلامتی از نظر سازمان بهداشت جهانی دارا بودن سلامت کامل جسمی و روحی تعریف شده است. شناخت و آگاهی از وضعیت سلامتی خود هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی علاوه بر رضایت فردی منجر به سلامت محیط و جامعه می گردد. از طرفی زندگی ماشینی امروزی و گسترش شبکه های اینترنتی و وسایل الکترونیکی حرکت را از انسان گرفته و سکون را به وی هدیه داده است.

   بی حرکتی یکی از عناصر مخل سلامتی است. چالش اصلی اینجاست که ما چگونه و از کجا باید پی به وضعیت سلامتی و تندرستی خود ببریم. درد اصلی ترین نشانه بیماری است و زنگ هشداری است که در بدن انسان نهاده شده است و آدمی از این طریق متوجه ایجاد اختلال در بدن خود می شود. منتها موقعی که درد به سراغ ما می آید زمانی است که دیگر کار از کار گذشته است و فرد وارد مرحله بیماری شده است. همانطور که در بیشتر متون اشاره شده است پیشگیری بهتر از درمان می باشد.

  دانشمندان امروزه روش ها و آزمون هایی را طراحی و توصیه نموده اند که به راحتی فرد می تواند به وضعیت سلامتی خود پب برده و در جهت حفظ و نگهداری آن تلاش نماید. در همین راستا مراکز تندرستی و مشاوره ورزشی طراحی و راه اندازی شده اند تا ضمن رصد وضعیت سلامتی دانشجویان و آینده سازان این مرز و بوم مشاوره های صحیح را در جهت ارتقا و حفظ سلامت فردی و اجتماعی ارائه نمایند.

از جمله اهداف مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی عبارت است از:

1-پایش سلامت دانشجویان و کارکنان دانشگاه

2- انجام آزمون های اندازه گیری قد و وزن، ترکیب بدن

3- توصیه های لازم جهت کنترل وزن و ارائه برنامه های تمرینی مناسب

4- ارزیابی های ساختار قامتی و اسکلتی و شناسایی ناهنجاری های اسکلتی

5- شناسایی، رفع و اصلاح ناهنجاری های عملکردی با ارائه برنامه تمرینی مناسب

6- ارزیابی های فیزیولوژیک

7- ارزیابی های آمادگی جسمانی

8- نهادینه کردن ورزش علمی در بین جامعه

9- فراهم کردن امکانات و شرایط لازم جهت بهره مندی از مشاوره علمی و تخصصی در رابطه با فعالیت جسمانی و ورزش دلخواه

 

   دانلود فایل: راهنما و دستورالعمل مراکز مشاوره ورزشی