در حال حاضر بیش از 90 نشریه موجود در دانشگاه، به صورت فصلنامه، گاهنامه و ماهنامه دارای مجوز نشر می باشد.

  

 

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

زمینه های انتشار

1

آوای کویر

انجمن علمی کویر شناسی

علمی

2

ایده

انجمن علمی مهندسی صنایع

علمی

3

تان

انجمن علمی فرش

علمی

4

الکترون

انجمن علمی برق

علمی

5

دلیل

انجمن علمی حقوق

علمی

6

سلز

انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی

علمی

7

حق

انجمن علمی حقوق

علمی

8

شباهنگ

انجمن علمی نجوم

علمی

9

مومنتوم

انجمن علمی مکانیک

علمی

10

نما

انجمن علمی mba

علمی

11

فرآیند کویر

انجمن علمی مهندسی شیمی

علمی

12

آن لاین

انجمن علمی  آیتی

علمی

13

انعکاس دانش

انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی

علمی

14

داربست

انجمن علمی معماری

علمی

15

برآورد

انجمن علمی آمار

علمی

16

ناقوس

انجمن علمی ادیان و عرفان

علمی

17

آذرخش

انجمن علمی برق

علمی

18

بنیان

انجمن علمی عمران

علمی

19

سراج الادب

انجمن علمی زبان و ادبیات عرب

علمی

20

پیام مدیریت

انجمن علمی مدیریت

علمی

21

فونون

انجمن علمی فیزیک

علمی

22

آلیاژ

انجمن علمی متالورژی

علمی

23

انیاک

انجمن علمی علوم کامپیوتر

علمی

24

شناخت

انجمن علمی روانشناسی بالینی

علمی

25

نو اندیش

انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی

علمی

26

اکسیر

انجمن علمی شیمی کاربردی

علمی

27

داریک

انجمن علمی اقتصاد

علمی

28

تیرک

انجمن علمی تربیت بدنی

علمی

29

کران

انجمن علمی ریاضی

علمی

30

روان شناسی کودکان استثنایی

انجمن علمی روان شناسی و علوم تربیتی

علمی

31

پایا

انجمن علمی اقتصاد

علمی

32

کوانتوم

انجمن علمی فیزیک

علمی

33

نارنج

انجمن علمی دامپروری

علمی

34

حدیث عشق

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، اجتماعی، مذهبی

35

الف

انجمن اسلامی دانشجویان

سیاسی، اجتماعی، عقیدتی

36

به سادگی...

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی و اجتماعی

37

پیک نوآوران

انجمن اسلامی دانشجویان

اجتماعی، سیاسی، هنری، خبری

38

عرصه سیاست

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، سیاسی

39

شمیم یار

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، مذهبی، اجتماعی

40

چکامه

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی

41

قلم

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، عقیدتی، ادبی، هنری، صنفی

42

تنزیل

انجمن اسلامی دانشجویان

قرآنی

43

صراط مستقیم

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ادبی

44

کوثر

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی

45

ماورا

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، هنری

46

فانوس

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، اجتماعی

47

حرکت

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، طنز

48

شاخه طوبی

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، اقتصادی، هنری

49

وضو

انجمن اسلامی دانشجویان

اجتماعی، عقیدتی(احکام)

50

عرصه

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، سیاسی، عقیدتی

51

اندیشه نوین

انجمن اسلامی دانشجویان

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

52

آرمان داشجو

بسیج دانشجویی

عقیدتی

53

حضور

بسیج دانشجویی

فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی

54

ریحانه

بسیج دانشجویی

فرهنگی، عقیدتی، اجتماعی

55

تلنگر

بسیج دانشجویی

اجتماعی، سیاسی، خبری

56

مجاهد

بسیج دانشجویی

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی

57

پیاده رو

بسیج دانشجویی

فرهنگی، هنری، اجتماعی، صنفی، طنز

58

رویش

بسیج دانشجویی

علمی

59

بهشت

بسیج دانشجویی

فرهنگی، عقیدتی

60

نبا

بسیج دانشجویی

اجتماعی ، سیاسی

61

تدبیر

بسیج دانشجویی

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خبری

62

اندیشه آزاد

بسیج دانشجویی

اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، فرهنگی

63

رویان

بسیج دانشجویی

علمی

64

آفاق

بسیج دانشجویی

فرهنگی، خبری

65

آفتاب

بسیج دانشجویی

سیاسی، عقیدتی، فرهنگی

66

والش

مجمع اسلامی دانشجویان

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

67

سایه

مجمع اسلامی دانشجویان

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی

68

ارکاک

مجمع اسلامی دانشجویان

هنری، ادبی، فرهنگی، اجتماعی

69

قاصدک

مجمع اسلامی دانشجویان

فرهنگی، اجتماعی، ادبی

70

اکران

مجمع اسلامی دانشجویان

فرهنگی، هنری

70

موج نو

مجمع اسلامی دانشجویان

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

71

قاب شیشه ای

مجمع اسلامی دانشجویان

فرهنگی، هنری

72

فرتور

انجمن علمی عکاسی

علمی

73

بیان

کانون دانشجویی رضوان

عقیدتی

74

فاصله

کانون شعر و ادب

ادبی

75

گفتمان

دبیرخانه هیات کرسیهای آزاد اندیشی

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عقیدتی، صنفی، هنری، طنز