سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

رئیس اداره

رفاه و تسهیلات دانشجویی

محمد ابراهیمیان

023-31532004

 کارشناس مسئول امور وام ها

سیدرامتین طاهری

023-31532002

 کارشناس امور وام ها

قاسم ترحمی

023-31532005

کارشناس امور وام ها و ایاب و ذهاب

 

مینا کاکو

023-31532010

کارشناس امور وام ها 

فاطمه شربتی ن‍ژاد

023-31532009

مسئول بایگانی
مدیریت امور دانشجویی

 لیلا رجبی

023-31532016

 

 

 نشانی اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی: سمنان، پردیس 1 دانشگاه، روبروی ضلع شمالی تالار امیرکبیر، ساختمان امور دانشجویی