در سال تحصیلی 99-98

آموزشکده دامپزشکی  

 سمنان، شهمیرزاد، شهرک ولیعصر، خیابان دانشگاه، آموزشکده دامپزشکی صادقیه شهمیرزاد، طبقه دوم ساختمان اداری

ایام هفته

مشاوران

ساعت

دوشنبه

خانم آل بویه (روانشناسی بالینی)

10-12

یکشنبه

آقای غلامی( روانشناسی بالینی)

15-17

 

قابل توجه مراجعان گرامی:

  1.     استفاده از خدمات مشاوره در کلیه شعب با تعیین وقت قبلی در آن شعبه امکان پذیر است.

  2.      شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 33654333 -023