در سال تحصیلی 99-98

شعبه دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

 سمنان، پردیس شماره 1 دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، طبقه دوم

 

ایام هفته

مشاوران

ساعت

دوشنبه

خانم اخلاقی( روانشناسی تربیتی)

17-19

قابل توجه مراجعان گرامی:

  1.     استفاده از خدمات مشاوره در کلیه شعب با تعیین وقت قبلی در آن شعبه امکان پذیر است.

  2.      شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 33654333 -023