در سال تحصیلی 99-98

شعبه سرای دانشجویی فرزانگان

 

سمنان، روبروی پارک سوکان، میدان دانشگاه، پردیس دانشگاه سمنان، سرای دانشجویی فرزانگان، بلوک 1، طبقه دوم، اتاق 722


 استفاده از خدمات مشاوره در این شعبه، برای دانشجویان دختر امکان پذیر است.

ایام هفته

مشاوران

ساعت

شنبه

حقیقت ( روانشناسی عمومی)

10-12

یکشنبه

فرمانی( روانشناسی بالینی)

18-20

دوشنبه

عباسیان (روانشناسی تربیتی)

19-21

سه شنبه

عباسیان (روانشناسی تربیتی)

19-21

 

قابل توجه مراجعان گرامی:

  1.       استفاده از خدمات مشاوره در کلیه شعب با تعیین وقت قبلی در آن شعبه امکان پذیر است.

  2.      شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 33654333 -023