در سال تحصیلی 99-98

شعبه سرای دانشجویی کوثر

 سمنان، میدان کوثر، بلوار دانشجو، سرای دانشجویی کوثر، بلوک 2، طبقه 2

استفاده از خدمات مشاوره در این شعبه، برای دانشجویان دختر امکان پذیر است.

 
 
 

ایام هفته

مشاور

ساعت

دوشنبه

خدایار

(روانشناسی بالینی)

19-21


قابل توجه مراجعان گرامی:

  1.       استفاده از خدمات مشاوره در کلیه شعب با تعیین وقت قبلی در آن شعبه امکان پذیر است.

  2.      شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 33654333 -023