در سال تحصیلی 99-98

شعبه پردیس علوم و فناوری های نوین  

 سمنان، میدان سعدی، بلوار مولوی، پردیس علوم و فناوری های نوین

ایام هفته

مشاوران

ساعت

دوشنبه

خانم خلیلی( روانشناسی عمومی)

10-12

 

قابل توجه مراجعان گرامی:

  1.     استفاده از خدمات مشاوره در کلیه شعب با تعیین وقت قبلی در آن شعبه امکان پذیر است.

  2.      شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 33654333 -023