در سال تحصیلی 99-98

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

  سمنان، مهدیشهر، دربند، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ساختمان آموزش، طبقه دوم، دفتر مشاوره.

 

ایام هفته

مشاوران

ساعت

یکشنبه

خانم فاعلی ( روانشناسی بالینی)

9-11

دوشنبه

خانم دکتر رفیعی نیا ( روانشناسی بالینی)

10-12

سه شنبه

آقای دکتر دلاور پور  (روانشناسی تربیتی)

15-17

 

 

قابل توجه مراجعان گرامی:

  1.     استفاده از خدمات مشاوره در کلیه شعب با تعیین وقت قبلی در آن شعبه امکان پذیر است.

  2.      شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 33654333 -023