این ساختمان در سال 1385  مجدد به عنوان سرای دانشجویی مورد استفاده قرار گرفت. این سرای دانشجویی در چهارراه شهربانی، خیابان طالقانی، انتهای کوچه طالقانی 14 قرار دارد. این سرای دانشجویی کتابخانه، نمازخانه، سایت رایانه است.

  لازم به ذکر است این مجتمع به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل و کلیه اتاق های دانشجویان مجهز به یک دستگاه یخچال جداگانه است.