این ساختمان در سال 1385 به سرای دانشجویی تغییر کاربری داده است. این سرای دانشجویی در میدان سعدی، بلوار مولوی، روبروی پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه قرار دارد. این سرای دانشجویی کتابخانه، نمازخانه، سایت رایانه است.

  لازم به ذکر است این مجتمع به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل و کلیه اتاق های دانشجویان مجهز به یک دستگاه یخچال جداگانه است