مجتمع فرزانگان بزرگترین مجتمع سرای دانشجویی خواهران دانشگاه سمنان است که روبروی درب شرقی پردیس شماره 1 دانشگاه قرار دارد. این مجتمع شامل سه ساختمان (فرزانگان۱، فرزانگان2 و فرزانگان3 ) ، یک سالن ورزشی، زمین چمن مصنوعی، پیست دوچرخه سواری، کتابخانه، نمازخانه، سایت رایانه و... است.

ساختمان های فرزانگان ۱ در سال 1378 و فرزانگان ۲ در سال 1383 و ساختمان فرزانگان 3 در سال 1388 احداث شده اند. لازم به ذکر است این مجتمع به شبکه اینترنت بی سیم (وایرلس) متصل و کلیه اتاق های دانشجویان مجهز به یک دستگاه یخچال جداگانه است.

 

کارکنان

مجتمع فرزانگان

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس پرسنلی

سرپرست

سرای دانشجویی فرزانگان

مهرناز سمندی

023-31535039

 
 

آدرس: پردیس شماره 1 دانشگاه- جنب درب شرقی-  مجتمع سرای دانشجویی فرزانگان، کدپستی: 19111-35131

 

 ساختمان فرزانگان ۱:

در سال 1378 بامساحت زیربنایی 3000 متر مربع در ۴ طبقه در ضلع شرقی مجموعه سرای دانشجویی فرزانگان احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق 6 نفر و ظرفیت کل این ساختمان ۳40 نفر استدر هر طبقه آشپزخانه در ابتدای راهرو، سرویس های بهداشتی و حمام در انتهای راهرو (ضلع شرقی و غربی) و سالن مطالعه در طبقه همکف و دفتر نمایندگی نهاد رهبری در طبقه سوم این ساختمان، اتاق 733 قرار گرفته است.

 

ساختمان فرزانگان 2:

در سال 1383 با مساحت زیربنایی 3080 متر مربع در ۴ طبقه در ضلع شرقی مجموعه سرای دانشجویی فرزانگان احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق 4 الی 6 نفر و ظرفیت کل این ساختمان 288 نفر استدر هر طبقه آشپزخانه در ابتدای راهرو، سرویس های بهداشتی و حمام در انتهای راهرو (ضلع شرقی و غربی) و در طبقه همکف سالن مطالعه قرار دارد.

 

ساختمان فرزانگان 3:

در سال 1388 بامساحت زیربنایی 3750 متر مربع در ۴ طبقه در ضلع غربی مجموعه سرای دانشجویی خوابگاهی فرزانگان احداث گردیده است. ظرفیت هر اتاق 6 الی 8 نفر و ظرفیت کل این ساختمان 406 نفر استدر هرطبقه، سرویس بهداشتی وآشپزخانه در قسمت میانی راهرو قرار دارد و سالن مطالعه در طبقه همکف بلوک لادن، دفتر شورای صنفی دانشجویان در طبقه دوم بلوک شقایق، اتاق 322  و بسیج دانشجویی در طبقه اول بلوک یاس، اتاق 122 قرار گرفته است.