خدمات مرکز بهداشت و سلامت در سال 99-98

 

خدمات مرکز بهداشت و سلامت

تعرفه سال (99-98)

به ریال

پرسنل

دانشجو

ویزیت پزشک عمومی

50،000

20،000

ویزیت پزشک متخصص پوست ومو

300،000

100،000

ویزیت متخصص تغذیه و رژیم درمانی

200،000

70،000

تزریق سرم

50،000

30،000

تزریق آمپول عضلانی

30،000

15،000

تزریق آمپول وریدی

40،000

20،000

نوار قلب

30،000

15،000

تعویض پانسمان

50،000

20،000

کنترل فشار خون

10،000

5،000