لیست اخبار صفحه :1
تجلیل از همکار بازنشسته

تجلیل از همکار بازنشسته

از سرکار خانم ساره خاتون سعدالدین همکار محترم اداره خوابگاه ها که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است، تجلیل شد.