ملاقات دانشجویان با مسئولین حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

     1.     معاون دانشجویی  و فرهنگی

   دانشجویانی که مایل به ملاقات با معاون دانشجویی و فرهنگی باشند میتوانند با گرفتن وقت قبلی از دفتر ایشان واقع در ساختمان معاونت دانشجویی در روزهای سه شنبه از ساعت 8 الی 10 و چهار شنبه از ساعت 10 الی 11 با ایشان ملاقات کنند.

 

 تلفن:

023-33654114

 دورنگار:

023-33654113

آدرس:

پردیس شماره 1 دانشگاه- روبروی تالار امیرکبیر- ساختمان معاونت- طبقه دوم

2.     مدیر امور دانشجویی 

   ملاقات با مدیر امور دانشجویی همه روزه با رعایت نوبت حضور در دفتر ایشان امکانپذیر میباشد.

 

 تلفن:

023-33654116

آدرس:

پردیس شماره 1 دانشگاه- روبروی تالار امیرکبیر- ساختمان مدیریت اموردانشجویی

 

3.     مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

   ملاقات با مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی همه روزه با رعایت نوبت حضور در دفتر ایشان امکانپذیر میباشد.

 

 تلفن:

023-33654148

آدرس:

پردیس شماره 1 دانشگاه- ضلع شرقی دانشکده علوم پایه- خانه فرهنگ

 

4.    رئیس اداره تربیتبدنی

دانشجویان جهت ملاقات با مدیر تربیتبدنی میتوانند از دوشنبه تا چهارشنبه با هماهنگی قبلی به دفتر ایشان مراجعه کنند.

 

 تلفن:

023-31533309

آدرس:

پردیس شماره 1 دانشگاه- مدیریت تربیت بدنی- طبقه اول

5.     مسئول مرکز بهداشت و سلامت

     دانشجویان جهت ملاقات با مسئول مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه میتوانند با هماهنگی مسئول پذیرش به دفتر ایشان مراجعه کنند.

 

 تلفن:

023-31533660

 دورنگار:

023-33654072

آدرس:

پردیس شماره 1 دانشگاه- روبه روی مسجد امام علی(ع)

6.     رئیس اداره مشاوره دانشجویی

     دانشجویان جهت ملاقات با رئیس اداره مشاوره دانشجویی میتوانند با هماهنگی مسئول پذیرش به دفتر ایشان مراجعه کنند.

 

 تلفن:

023-33654333

 دورنگار:

-

آدرس:

سمنان- میدان دانشگاه- پردیس شماره 1 دانشگاه-  ضلع شرقی دانشکده علوم پایه- خانه فرهنگ - اداره مشاوره دانشجویی